Project Circulaire Economie ICT Hardware krijgt subsidie

14 mei 2013 - Yvonne Keijzers

TU DelftRoyalHaskoningDHV en SiSo Computers B.V. hebben eind april 2013 subsidie toegewezen gekregen van de Provincie Noord-Holland, deze subsidie is toegewezen voor het Project Circulaire Economie voor ICT Hardware.

De activiteiten binnen het Project Circulaire Economie voor ICT Hardware vallen binnen het provinciale subsidiebeleid. Dit project staat op een zogenoemde prioriteitenlijst gerangschikt.

SiSo faciliteert de logistiek van grote stromen gebruikte hardware afkomstig van fabrikanten, overheden bedrijfsleven  en system integrators, zo meldt het bedrijf op de website.

Waardevolle materialen
 In het kader van een gezamenlijk streven naar verbetering en innovatie, hebben de 3 organisaties gemeenschappelijk een model ontwikkeld om een circulaire economie te realiseren.
 De focus ligt hierbij niet alleen op hergebruik of als maatschappelijke hulp, maar ook op de waardevolle materialen in de apparatuur.

In de lineaire economie bestaat de eindfase van een product uit vernietiging: op de vuilinishoop of in de verbrandingsoven. Het goed inrichten van een circulaire systeem moet echter de herbruikbaarheid maximaliseren en de waardevernietiging van producten en grondstoffen minimaliseren en ecologische, sociale en economische randvoorwaarden gaan respecteren.

Volgens SiSo moet transparantie in de gehele keten ICT-gebruikers in staat stellen om een essentiële bijdrage te leveren aan deze circulaire economie. We ontwikkelen méér dan alleen een End of Lifecycle-managementprogramma.

Circulair denken
Circulair denken begint al bij de aanschaf van ICT-hardware waarbij gedeelde verantwoordelijkheid de insteek gaat worden. Uitgangspunt daarbij is dat de (zakelijke) ‘consument’ kan sturen hoe er in de keten met aangekochte producten en materialen omgegaan moet worden.

De zakelijke consumenten die dit model gaan gebruiken kunnen dit in hun onderhandelingen met de leverancier van hun ICT-hardware gebruiken. Daarbij draait alles om optimale ‘(Re)design’, ‘Re-use’ en ‘Recycling’ van ICT-producten.

Binnen het ‘Living Lab’ van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil Siso gezamenlijk oplossingen ontwikkelen en demonstreren die de impact van het gebruik van ICT apparatuur, mobiele telefonie en consumentenelektronica op milieu, sociaal en economisch gebied significant zullen verbeteren.

 

Deel dit bericht