Duurzame eiwitten kunnen latex in tapijtcoatings deels vervangen

Duurzame eiwitten als vervanging van latex tapijtcoatings

Yvonne Keijzers - 22 februari 2017

EOC uit België produceert componenten voor de tapijtindustrie. In een samenwerking met de Wageningen Food & Biobased Research onderzocht het bedrijf de eigenschappen van specifieke eiwitten. Het doel was om deze zo aan te passen dat ze geschikt zijn voor toepassing in tapijtcoatings ter vervanging van het nu veel toegepaste latex.

Uit het onderzoek blijkt dat vervanging tot 20%. Daarmee is weer een stap gezet in het verder verduurzamen van de kringloop van tapijten. Dat is belangrijk om een bedrijfsmodel volgens de circulaire economie voor elkaar te krijgen.

Wageningen Food & Biobased Research richtte zich in het onderzoek op het chemisch omzettingsproces van de eiwitfragmenten in relatie tot het gewenste gedrag (plakkracht en binding) van de coating. In het onderzoek werd gewerkt met food-grade eiwitten om het proof of priciple vast te stellen, maar het is de bedoeling uiteindelijk met eiwitten uit reststromen, zoals gras en blad, te werken.

Duurzame alternatieve voor circulaire economie


In de overgang naar een circulaire economie zoeken steeds meer bedrijven naar duurzame alternatieven voor componenten uit fossiele grondstoffen. Door het onderzoek tonen EOC en Wageningen Food & Biobased Research aan dat het mogelijk is latex in tapijtcoatings, nu nog gemaakt uit aardolie, deels te vervangen door eiwitfragmenten.

Productieproces nog duur


Eiwitfragmenten blijken een flinke potentie te hebben als grondstof voor compounds die EOC produceert, zegt Dirk Hoorne van het Belgische bedrijf: ‘EOC kijkt nadrukkelijk naar mogelijkheden om biobased grondstoffen  als eiwitten en andere duurzame stromen te gebruiken. Maar we zijn wel realistisch: het productieproces moet dan nog wel een stuk goedkoper worden om een economisch rendabele business case mogelijk te maken.’ In het onderzoek werd gebruikgemaakt van relatief dure, food-grade eiwitten. Om een duurzame vervolgstap te maken, moet aangetoond worden of dezelfde resultaten ook te boeken zijn met eiwitten uit reststromen.

Beide organisaties werkten al eerder samen, onder meer in het project Methaform. Dit richtte zich op de verdere ontwikkeling van itaconzuur en metacrylzuur als bouwstenen voor hoogwaardige materialen, zoals coatings, textiel en glas.

Deel dit bericht