Het klimaatakkoord is er. Nu aan de slag!

14 december 2015 - Yvonne Keijzers
Het klimaatakkoord is getekend. En nu?
Afgelopen zaterdag werd het zo lang verwachte klimaatakkoord door 195 landen getekend op COP21 in Parijs. De Franse diplomatie heeft enorm haar best gedaan, hoewel de definitieve tekst lang op zich liet wachten, omdat er gesteggeld werd over de woorden Shall of Should in de tekst. Inderdaad, een wereld van verschil in betekenis. Want moeten we ons nu houden aan het verdrag, of is het vrijblijvend?
 
In het verdrag is onder meer bepaald dat we moeten streven naar 1,5 graad temperatuurstijging. Dat is ambitieus. En we bereiken dat alleen als iedereen vanaf vandaag aan de slag gaat. Lees hier wat het verdrag verder inhoudt. 
 
Geen harde deadline
Het verdrag is voor de landen die ondertekenen juridisch bindend. Maar tegelijkertijd ontbreekt een harde deadline. De doelen zijn nogal vaag gesteld. Zo moet de uitstoot van schadelijke broeigaskassen 'zo snel mogelijk' naar beneden. Dat is geen SMART-doelstelling.
 
Verder ontbreken maatregelen voor de luchtvaart- en scheepsvaartsector en ook is niet besloten dat kolen voortaan onder de grond moeten blijven. Aan de andere kant zijn er diverse analyses dat dit akkoord wel degelijk het einde betekent van het fossiele tijdperk, niet zozeer vanwege de voorwaarden in het verdrag, maar omdat investeerders zich gaan terugtrekken uit kolen en gas. 
 
Tijd om in actie te komen
De Nederlandse overheid zal, nu het dit verdrag heeft ondertekend, echt aan de slag moeten. Waar het bedrijfsleven steeds vaker op stap zet naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, laat de overheid het op dit punt nog behoorlijk zitten. Voor het bedrijfsleven zal het een hele stap voorwaarts zijn als de overheid nu echt eens duurzaam gaat inkopen. De overheid als launching customer moet zijn taak eens oppakken.
CEO Paul Polman van Unilever noemt het akkoord een ‘ondubbelzinnig signaal aan het bedrijfsleven en de financiële gemeenschap’. “een signaal dat zal fungeren als aanjager van échte verandering in de reële economie.” Polman noemt onder andere de overstap van bedrijven naar 100 procent hernieuwbare energie.
 
Voor bedrijven en organisaties is het ondertekenen van het akkoord een stok achter de deur om snel aan de slag te gaan. Met het verminderen van CO2-uitstoot en het produceren van meer duurzame producten. Met een verantwoording naar medewerkers én naar de keten.

Wat betekent het akkoord volgens Paul Polman?
 
Het resultaat is een ondubbelzinnig signaal aan het bedrijfsleven en de financiële gemeenschap, een signaal dat zal fungeren als aanjager van échte verandering in de reële economie:

  •     De miljarden dollars die de ontwikkelde landen hebben toegezegd zullen worden aangevuld met de biljoenen dollars die naar koolstofarme investeringen zullen gaan.  
  •     Initiatieven van honderden bedrijven die leiderschap hebben getoond – zoals de overstap naar 100% hernieuwbare energie – zullen de norm worden voor honderdduizenden.
  •     Op belangrijke koolstofarme terreinen zullen investeringen in innovaties worden opgevoerd en we mogen ervan uitgaan dat het tempo van verandering verder zal versnellen naarmate de wereld zich achter dit historische moment schaart en de toezeggingen uitvoert die in Parijs zijn gedaan.
Het tij is gekeerd. Het is tijd voor MVO.

 

 
 

 
 
 
 

Deel dit bericht