Kantoorafval scheiden met BinBang

25 november 2015 - Suzie van de Pas
BinBang voor afval scheiden op kantoor
De duurzame startup BinBang heeft een doel: mensen binnen organisaties en thuis bewust te maken van grondstoffen die ze kunnen sparen (de Bang) en ze hier een concrete oplossing voor te bieden (de Bin). Er belanden op kantoor en in de keuken namelijk nog veel waardevolle materialen bij het restafval. We gooien kilo’s papier, GFT en plastic weg, terwijl deze grondstoffen nog prima gebruikt kunnen worden. BinBang wilt het makkelijk maken om afval te scheiden en zo op afvalkosten te besparen.
 
Innovatieve afvalbox
De BinBang is een innovatieve afvalbox, speciaal om het voor ieder kantoor en huishouden makkelijk te maken afval te scheiden en weg te brengen. 
Het modulaire systeem bestaat uit verschillende boxen die je kunt stapelen of naast elkaar zetten, zodat het weinig ruimte inneemt. De BinBang is speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes en hoogbouw. Duurzaam gedrag wordt op deze manier makkelijk voor iedereen. Vanaf maart 2016 worden de eerste BinBangs geleverd.
 
Daarnaast heeft BinBang ervaring met het inzichtelijk maken van besparingen door circulair inkopen en afval scheiden. Door kantoorafval te scheiden met BinBang kunnen organisaties volgens BinBang  tot 20% op afvalkosten besparen.
 
Circulair productieproces
Doordat de BinBang gemaakt is van afvalmaterialen, wordt de waarde van gerecycled materiaal direct zichtbaar. De grondstoffen die in de BinBang gespaard worden, kunnen weer worden ingezet in de keten. 
De BinBang wordt daarnaast volledig in Nederland geproduceerd en bij sociale werkplaatsen in elkaar gezet. BinBang benaderd duurzaamheid vanuit zowel een ecologisch, als een sociaal standpunt.
 
Informeren, motiveren en belonen
BinBang heeft door middel van verschillende pilots laten zien dat afvalscheiding werkt als je mensen goed informeert, motiveert en beloont. Door middel van challenges daagt BinBang de mensen uit zoveel mogelijk afval te scheiden. Dergelijke programma’s ontwikkelt BinBang ook voor bedrijven, zodat medewerkers en klanten zich bewust worden van de waardevolle grondstoffen in afval.

Deel dit bericht