Waarom doen wij niets aan klimaatverandering?

Waarom doen wij niets aan klimaatverandering?

Yvonne Keijzers - 16 augustus 2017

Kent u het Marshmallow Experiment? In dit onderzoek uit de jaren '60, van Walter Mischel, bieden onderzoekers kinderen een marshmallow aan. Die mogen ze meteen opeten, maar ze mogen ook wachten tot de onderzoeker terugkomt. In dat geval worden ze beloond met een tweede Marshmallow.

Het Marshmallow onderzoek is vele keren herhaald en steeds kwam naar voren dat vrijwel de helft van de kinderen niet kon wachten. 

Ik vind het interessant dit experiment eens te bekijken in het perspectief van klimaatverandering. In dit geval hebben we geen Marshmallow op ons bord liggen, maar een abstracter begrip. Op ons bord ligt onze welvaart: energieverbruik, vliegreizen, vlees eten, meerdere kinderen krijgen. De vraag is of we ons gedrag willen veranderen. De beloning is vermindering van klimaatverandering. 

Nadenken helpt niet

Onze ratio helpt niet ons gedrag te veranderen. We weten dat het lonend is om nu te beginnen CO2 te besparen: door bijvoorbeeld minder autokilometers te maken, minder te vliegen, minder vlees te eten of groene stroom in te kopen. Technisch zijn er geen belemmeringen meer om ons leven te veranderen. En ook geld is nauwelijk nog een argument, want er zijn legio alternatieven voorhanden.

We weten ook wat de beloning is van ons andere gedrag: in plaats van een onleefbare wereld, zorgen we ervoor dat de wereld leefbaar blijft voor ons nageslacht. En we weten ook dat het noodzakelijk is om ons gedrag te veranderen. In het ergste geval staat de toekomst van de mensheid op het spel. Wetenschapper Stephen Hawking geeft ons nog 100 jaar

Niets doen is blijkbaar een optie

Maar wij kunnen blijkbaar de marsmallow voor onze neus niet weerstaan. Het leven dat wij in het Westen gewend zijn om te leven, is zo verleidelijk, dat slecht een klein aantal mensen echt actie onderneemt. Zelfs mensen die zich in het dagelijks leven enorm inzetten om klimaatverandering te stoppen en om CO2 te besparen, komen in de vakantieperiode in de verleiding om vliegreizen te maken. Terwijl ze wéten dat vliegen één van de meest vervuilende tranportmiddelen is. 

Gedrag veranderen is moeilijk. Ook al gaat het om, in het licht van de problematiek, relatief onbeduidende zaken als minder vlees eten. Blijkbaar zijn de gevolgen van klimaatverandering voor ons, mensen, te abstract. Het is een te-ver-van-ons-bed probleem. Ook al hebben we een zomer waarin het in Zuid-Europa continu te warm is en er bosbranden woeden. Ook al zorgt ontbossing voor een dodelijke modderstroom in Sierra Leone. Ook al is het onleefbaar geworden in grote steden door luchtvervuiling. Ook al vestigt de Tijgermug zich zo langzamerhand in Nederland.

Maak beloning inzichtelijk

Klimaatverandering is 'here to stay'. En we hebben volgens onderzoekers nog maar een paar jaar om die gevolgen in de hand te houden. Misschien helpt het als we de beloning beter inzichtelijk maken. Als we telkens weer benadrukken wat er op het spel staat en wat er te winnen valt. Hoe klein de actie ook is. Want het menselijke brein kan een abstract en complex probleem als klimaatverandering nu eenmaal niet bevatten

In een opvolging van het onderzoek Marshmallow Experiment toonden wetenschapperes aan dat kinderen met geduld een succesvoller carrière hadden. Daar kunnen we iets van leren. En we kunnen ook leren van kinderen uit Cameroon. Zij wachten, in tegenstelling tot Westerse kinderen, heel geduldig op hun beloning

Bron foto: Priceonomics


Deel dit bericht

Abonneer op onze nieuwsbrief