Trump: het verwenste jongetje uit de klas

Trump: het meest verwende jongetje uit de klas

Yvonne Keijzers - 02 juni 2017

Met het terugtrekken van de US uit het klimaatverdrag van Parijs, laat Trump zien dat hij lak heeft aan iedereen. De hele wereld, inclusief toekomstige generaties, kunnen wat hem betreft de pot op. Het is geen rationele beslissing, welke argumenten hij ook gebruikt. Ik ben bang dat het een beslissing is van een man die zich in een hoek gezet voelt. En die denkt: 'ik zal jullie eens laten zien wie de baas is.'

Dat de wereld niet enthousiast reageert op het leiderschap (?) van Trump, is iedereen inmiddels wel duidelijk. De EU en China zoeken elkaar op, de Paus zet zijn zwartste gezicht op als Trump hem bezoekt, en zelfs de Russen vragen zich af wie ze in godsnaam in het zadel hebben geholpen. 

Trump wil geen tegenstand


Die deels onverwachte tegenslagen, hebben Trump tot nu toe nog niet aangepoort een andere koers te gaan varen. Integendeel. Ik krijg sterk de indruk dat hij juist hierdoor harder terug gaat duwen. De wereld moet niet denken dat hij wijkt voor anderen. En terugtrekken uit het klimaatakkoord is tot nu toe zijn ultieme triomf.

Zelfs in zijn eigen partij is 57% van de leden voor het akkoord, slechts 22 senatoren wilden dat hij zich terugtrok uit het verdrag. Zijn argumentatie? "I was elected to represent the citizens of Pittsburgh — not Paris." 

Een blik achter de schermen geeft aan dat het besluit niet zomaar genomen is. Hij moest en zou nu juist deze verkiezingsbelofte waarmaken. En dat maakt het alleen maar verontrustender. 

Trump wil gewoon zijn zin krijgen


Het enge aan deze manier van handelen, is dat hieruit blijkt dat Trump tot alles in staat is. Als hij zijn zin maar krijgt. Hij is gewoon het meest verwende jongetje uit de klas. Die kost wat kost zijn zin wil hebben. Gefrustreerd en boos op iedereen.

Deel dit bericht

Abonneer op onze nieuwsbrief